Wyszukiwarka
Popularne produkty
Sposób dostawy i płatność
  • Fedex
  • Fedex
  • Przelew
 
Wizyt:
Dzisiaj: 2Wszystkich: 24980

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego Rolniczego Kombinatu Spółdzielczego w Łubnicy - RKS Łubnica.

 

Art.1 WARUNKI OGÓLNE

1.1 Właścicielem Sklepu Internetowego RKS Łubnica jest Rolniczy Kombinat Spółdzielczy w Łubnicy z siedzibą mieszczącą się w Łubnicy, ul. Dożynkowa 5, 64-050 Wielichowo, NIP: numer 7880008166, Regon numer: 000476872.

1.2 Sklep Internetowy RKS Łubnica działający pod adresem www.lubnica.eu/sklep, prowadzony jest przez "Rolniczy Kombinat Spółdzielczy w Łubnicy" z siedzibą w Łubnicy, ul. Dożynkowa 5.

1.3 Sklep Internetowy RKS Łubnica prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.

 

Art.2 WARUNKI ZAMÓWIENIA

2.1 Zamówienia na produkty RKS Łubnica można składać za pośrednictwem strony www znajdującej się pod adresem http://www.lubnica.eu/sklep, poprzez:

a) klikniecie ikony „do koszyka” zamieszczonej przy produkcie i "wyślij zamówienie" w formularzu wysyłkowym oraz prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie internetowej: www.lubnica.eu/sklep.

b) kontakt telefoniczny w dni powszednie w godz. 7:00 do 15:00

2.2 Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym RKS Łubnica oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu.

2.3 W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia - nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.

2.4 Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest dokonanie przez Kupującego rejestracji poprzez formularz zamówienia Sklepu Internetowego RKS Łubnica.

2.5 Podanie imienia, nazwiska, numeru telefonu i adresu e-mail Kupującego jest niezbędne do potwierdzenia przyjęcia i potwierdzenia realizacji zamówienia.

2.6 Kupujący zobowiązany jest do zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia "formularza zamówienia" - osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

2.7 Każde zamówienie przyjęte do realizacji zostanie potwierdzone telefonicznie lub drogą elektroniczną w ciagu 48 godzin. Po złożeniu zamówienia do Kupującego zostaje przesłana e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do Sklepu Internetowego RKS Łubnica. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 48 godzin, nie będą realizowane. Czas ten może zostać wydłużony w przypadku, gdy wypada on w dni uznane za wolne od pracy (niedziele i święta).

2.8 Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

2.9 Jeśli formularz zostanie wypełniony nieprawidłowo a list elektroniczny będzie niezrozumiały, zamówienia takie nie będą realizowane. Zamówienia, co do których istnieją jakiekolwiek wątpliwości będą weryfikowane przez obsługę sklepu - zamówienie takie może zostać anulowane przez Sklep Internetowy "RKS Łubnica". Zamawiający zostanie poinformowany o tym fakcie telefonicznie lub listem e-mail.

2.10 Zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę przez cały rok, oprócz Świąt Bożego Narodzenia oraz Świąt Wielkanocnych.

 

Art.3 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

3.1 Realizacja zamówienia następuje wtedy, gdy do Sklepu Internetowego RKS Łubnica dotrze od Kupującego e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

3.2 Zamówiony towar będzie dostarczony przesyłką kurierską lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

3.3 Zamówiony towar zostanie dostarczony pod adres wskazany przez Kupującego w terminie do 5 dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia i po wpłynięciu należności na konto Sprzedającego.

3.4 W momencie potwierdzenia przez Kupującego wysłanego przez niego zamówienia dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Sklepem Internetowym RKS Łubnica a Kupującym. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu. Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami) oraz w Ustawie z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami). Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym RKS Łubnica jest tożsame z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.

3.5 Za zamówione towary Kupujący może zapłacić przelewem bankowym (przedpłatą) na konto Sklepu Internetowego RKS Łubnica.

3.6 Czas realizacji zamówienia wynosi w przypadku płatności przelewem bankowym (przedpłata) – 5 dni roboczych od dnia zarejestrowania wpływu należnej kwoty na konto Sklepu Internetowego RKS Łubnica.

3.7 Sposobu płatności:

a) "przelew", towar jest wysyłany w momencie otrzymania od Klienta środków pieniężnych na konto bankowe w wysokości 100% wartości zamówienia i opłacenia kosztów przesyłki. Klient płaci wyłącznie na zasadzie przedpłaty za towar i a konto za przesyłkę.

3.8 Podczas dokonywania przedpłaty:

a) należność za zamówienie internetowe należy uregulować przelewem na konto RKS Łubnica:

Dane dotyczące przelewu bankowego na konto: 23 1240 6609 1111 0000 4932 2297

Nazwa banku: BANK PEKAO S.A.O/Poznan

Tytuł przelewu: Zapłata za ... (nr zamówienia + data)

b) na poleceniu przelewu (lub blankiecie pocztowym) należy podać numer, datę zamówienia (numer ten jest wyświetlany podczas akceptowania zamówienia), podać nazwę instytucji/osoby zamawiającej oraz dopisać hasło "Zamówienie internetowe".

c) po dokonaniu wpłaty należy faksem lub mailem przesłać potwierdzenie wpłaty (kopii polecenia przelewu lub blankietu pocztowego) na numer faxu: 61 44-33-136 lub pod adres e-mail: handlowy@rks-lubnica.pl

3.9 Każda transakcja będzie potwierdzana FAKTURĄ VAT. Do każdej przesyłki dołączony jest dowód zakupu/potwierdznie kupna (faktura VAT lub paragon fiskalny). W przypadku, gdy Kupujący jest płatnikiem podatku VAT (np. podmioty gospodarcze) prosimy o wcześniejsze przesłanie faksem upoważnienia do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy (nasz numer faxu: 61 44-33-136, adres mail: handlowy@rks-lubnica.pl).

3.10 Po skompletowaniu zamówienia towar zostaje wysłany do Kupującego. Przewidywany czas dostawy - 5 dni roboczych.

3.11 Zamówiony towar będzie dostarczony przesyłką kurierską lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

3.12 Zamówiony towar będzie wysyłany na terenie Polski pocztą - koszt dostawy:

  • paczka do 1 kg 11,00 zł,
  • paczka do 2 kg 13,00 zł
  • paczka do 5 kg 14,50 zł
  • paczka do 10kg 20,50 zł

3.13 Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy.

3.14 W przypadku braku towaru lub niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest o tym fakcie niezwłocznie informowany i i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia. Kupujący/Zamawiający decyduje czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.

3.15 Zamówienia nie będą realizowane poniżej kwoty: bez limitu.

3.16 Przy zamówieniach o wartości powyżej 1000 zł koszt przesyłki pokrywa Sklep Internetowy RKS Łubnica.

3.17 Zamówienia realizowane są tylko na terytorium Polski.

3.18 Zamówienia można odwołać w ciągu 48 godzin od momentu jego złożenia, tylko za pomocą poczty e-mail lub telefonicznie.

 

Art.4 PŁATNOŚCI, CENY I PROMOCJE

4.1 Ceny wszystkich towarów znajdujących się w Sklepie Internetowym RKS Łubnica wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. 

4.2 Ceny produktów nie zawierają kosztów wysyłki.

4.3 Sklep Internetowy RKS Łubnica może zażądać od Kupującego przedpłaty celem pokrycia kosztów przesyłki za pobraniem - koszt przesyłki nie jest towarem, ani usługą, jaka wykonywana jest przez Sklep Internetowy.

4.4 Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

4.5 Sklep Internetowy RKS Łubnica zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu Internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

4.6 Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży.

 

Art.5 WARUNKI REKLAMACJI

5.1 W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sklepem Internetowym RKS Łubnica za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko Kupującego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (faktury VAT) oraz opisać przedmiot reklamacji.

5.2 Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT). W przypadku reklamacji towaru, warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie towaru na adres Sklepu Internetowego RKS Łubnica z załączonym opisem wady i kserokopią faktury VAT - do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę oraz opis przyczyny reklamacji.

5.3 Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady fizyczne powinien odesłać go przesyłką pocztową na adres RKS Łubnica, Łubnica ul. Dożynkowa 5, 64-050 Wielichowo.

5.4 Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

5.5 Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego Sklep Internetowy RKS Łubnica zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji.

5.6 Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia do RKS Łubnica, ul.Dożynkowa 5, 64-050 Wielichowo.

5.7 Towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), Sklep Internetowy RKS Łubnica zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w sklepie towary. Kupujący określa, czy chce zamienić towar na nowy, czy woli dostać z powrotem pieniądze.

5.8 Zgłoszenie reklamacyjne musi być złożone na wypełnionym czytelnie formularzu, którego wzór udostępniony jest przez RKS Łubnica na stronie www.lubnica.eu.

5.9 Reklamacja zostanie rozpatrzona i odesłana w ciągu 14 dni roboczych od daty dostarczenia uszkodzonego towaru pod adres: RKS Łubnica, ul.Dożynkowa 5, 64-050 Wielichowo.

5.10 Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.

5.11 W chwili odbioru Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Kupujący obowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy i niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem Internetowym RKS Łubnica.

 

Art.6 ZWROTY TOWARÓW

6.1 Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”, Kupujący może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od dnia odebrania przesyłki. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą. Sklep Internetowy RKS Łubnica gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu X dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Kupującego lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

6.2 Wszelkie zwroty wysyłane na koszt RKS Łubnica nie są i nie będą przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia.

6.3 Zwrot należy wysłać bez kwoty pobraniowej. W innym przypadku Sklep Internetowy RKS Łubnica nie odbierze przesyłki.

6.4 W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący jest zobowiązany do odesłania na własny koszt zakupionych produktów w oryginalnym opakowaniu wraz z wypełnionym oświadczeniem i dołączonym oryginalnym dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT) - zwracany produkt nie może nosić śladów używania, być uszkodzony.

6.5 Pieniądze za zwrócony produkt Kupujący otrzyma przelewem na wskazany w oświadczeniu numer rachunku bankowego w przeciągu 7 dni roboczych od momentu otrzymania zwróconego produktu.

6.6 Kupujący ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie dziesięciu dni.

6.7 W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Kupujący zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie czternastu dni.

6.8 Koszty zwrotu towaru pokrywa Kupujący.

 

Art.7 POLITYKA PRYWATNOŚCI

7.1 Rolniczy Kombinat Spółdzielczy w Łubnicy zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych". Polityka prywatności, zawiera noty o prawach autorskich oraz wyjaśnienie problemu danych osobowych.

7.2 Zgodnie z tą ustawą klienci Sklepu Internetowego RKS Łubnica mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania. RKS Łubnica z należytą starannością szanuje dane osobowe swoich klientów, którzy zarejestrowali się w Sklepie Internetowym RKS Łubnica.  Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Kupującego.

7.3 Informujemy, że dane osobowe podane na formularzu zamówienia w Sklepie Internetowym RKS Łubnica, są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień oraz informowania o promocjach i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim. Każdy klient Sklepu Internetowego RKS Łubnica ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych.

7.4 Sklep Internetowy RKS Łubnica zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych dla celów marketingowych i ewidencyjnych, tylko na potrzeby Sklepu Internetowego RKS Łubnica. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

7.5 Sklep Internetowy RKS Łubnica posiada bazę informacji o Użytkownikach zarejestrowanych w serwisie. Dane ograniczone są wyłącznie do informacji niezbędnych w celu prawidłowego funkcjonowania sklepu internetowego  Użytkownika, w tym zamawianie produktów i usług przez Klientów Użytkownika.  Ich podanie jest dobrowolne, lecz niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły.

7.6 Sklep Internetowy RKS Łubnica daje możliwość modyfikacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych (po wcześniejszym wystosowaniu pisma drogą e-mailową lub faksem).

7.7 Ze względów technicznych, znacznie poprawiających sprawność korzystania z oprogramowania, Sklep Internetowy RKS Łubnica korzysta z plików cookies zapisywanych na komputerze Klienta oraz zbiera informacje o adresie IP.

7.8 Sklep Internetowy RKS Łubnica zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

7.9 Każdego Klienta obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

7.10 Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Sklep Internetowy RKS Łubnica nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych lub adresowych klientów Sklepu Internetowego.

 

Art.8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1 Zawarte w Sklepie Internetowym RKS Łubnica, materiały nie mogą być wykorzystywanie na innych stronach WWW. Są to publikacje stworzone przez redakcję RKS Łubnica, lub inne osoby współpracujące z redakcją, a więc chronione prawem autorskim i ich używanie jest łamaniem prawa polskiego.

8.2 Sklep Internetowy RKS Łubnica zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

8.3 Sklep Internetowy RKS Łubnica zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty.

8.4 Zmiany regulaminu dokonywane są przez RKS Łubnica i podlegają ogłoszeniu na stronie internetowej Sklepu Internetowego RKS Łubnica. Zmiany regulaminu nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki kupującego w zakresie zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie nowego regulaminu. Klient akceptuje lub nie postanowienia regulaminu po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków regulaminu po wprowadzeniu zmian, zakupy w Sklepie Internetowym RKS Łubnica nie są możliwe.

8.5 Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

8.6 Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

8.7 W razie jakichkolwiek wątpliwości i pytań dotyczących Sklepu Internetowego RKS Łubnica niezbędny jest kontakt z RKS Łubnica pod numerem telefonu +48 61 44 33 176

RKS Łubnica / 2016